امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب گالری تصاویر / قالب گیسو دارای فضای‌مناسب و تمام‌صفحه است. این قالب نمونه برای طراحی سایت‌هایی با موضوع عکس و عکاسی، گالری تصاویر، گالری عکس مناسب می‌باشد...

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب شرکتی ، قالب آموزشی / قالب البرز با طراحی منعطف و حرفه‌ای و پرطرفدار است. این قالب‌نمونه برای طراحی سایت‌های صنعتی، آموزشی، شرکتی و هر موضوعی بسیار مناسب می‌باشد...

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب تغذیه / قالب مستر از آخرین تکنولوژی طراحی و تک‌صفحه‌ای بهره‌می‌برد. این قالب نمونه برای طراحی سایت‌های تغذیه، تهیه غذا، رستوران، کترینگ، کافی‌شاپ، آشپزی استفاده می‌گردد...

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب شرکتی ، قالب دکوراسیون / قالب لوتوس با طراحی مدرن، با امکانات حرفه‌ای است. این قالب نمونه برای طراحی سایت‌های تجاری و شرکنی طراحی منزل و محل کار و شرکت مناسب می‌باشد...

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب آموزشی / قالب روجا دارای طراحی زیبا و واکنشگرا و پرکاربرد چند زبانه است. این قالب‌نمونه برای طراحی هر سایت آموزشی، ارائه محصول آموزشی استفاده می گردد...

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قالب شرکتی ، قالب آموزشی / قالب لمون با طراحی تک‌صفحه‌ای و چند‌زبانه است. این قالب‌نمونه برای طراحی سایت‌های تجاری، شرکتی،  آموزشگاه، ارائه محصولات بسیار مناسب می‌باشد...