اینفوگرافیک استفاده آگاهانه از فضای مجازی

چهار لایه سواد ارتباطلات شبکه ای/ آشنایی با دنیای مجازی و پیشگیری از خطرات احتمالی ، در یک کلام والدین باید آگاهانه و ایمن همراه فرزندانشان در فضای مجازی باشند.

سرعت پیشرفت نکنولوژی و ارتباطات سبب شده است که معمولا فرزندان در استفاده از این تکنولوژی ها از والدین پیشی بگیرند ، این سبب شده است که والدین نسبت به بسیاری از خطرات دنیای مجازی آگاهی کافی نداشته باشند. حتی در صورت آگاهی، پیشگیری از خطرات احتمالی ، ظرافت خاصی دارد. سواد رسانه ای شامل این دو موضوع می شود، یعنی آشنایی با دنیای مجازی و پیشگیری از خطرات احتمالی ، در یک کلام والدین باید آگاهانه و ایمن همراه فرزندانشان در فضای مجازی باشند.

برچسب ها: فناوری اطلاعات, اینفوگرافیک, سواد رسانه ای

این سایت متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش می باشد.
ورودی این بخش: sh59.ir
ورودی های سایت :shswco .ir | .com
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Designed By: www.shswco.ir