اینفوگرافیک سرقت در فضای مجازی

روشهای متداول سرقت/ دست یابی به فناوری اطلاعات و پیدایش دنیای مجازی ، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به همراه داشته است.

دست یابی به فناوری اطلاعات و پیدایش دنیای مجازی ، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به همراه داشته است. از جمله پیامدهای منفی آن می توان پیدایش جرایم رایانه ای گوناگون  اشاره داشت . در این رابطه ، سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی افراد همواره به عنوان یک دغدغه و مشکل بزرگ مطرح بوده و مسئولان امر را بر آن داشته تا با ایجاد پلیس فضای تبادل اطلاعات به مقابله جدی با این پدیده برآیند. در کنار اقدامات رصدی و سلبی پلیس فتا نقش مردم نیز در پیشگیری از سرقت اطلاعات خود با افزایش آگاهی و رعایت برخی نکات ، بسیار مهم و اثر گذار خواهد بود.

برچسب ها: فناوری اطلاعات, اینفوگرافیک

این سایت متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش می باشد.
ورودی این بخش: sh59.ir
ورودی های سایت :shswco .ir | .com
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Designed By: www.shswco.ir